Sitene kod ekle Sitene renk üreteci kodu ekle | Sitene kod ekle
Home » , , , , » Sitene renk üreteci kodu ekle

Sitene renk üreteci kodu ekle

Sitene renk üreteci kodu ekle. Bildiğiniz gibi kullandığımız her rengin bir kodu var. Bazen sitelerimizde bunları kullanmamız gerekiyor ve tabi ki kodlarını bilmemiz lazım. Bunu kolaylaştırmak için renk üreteçleri işimizi görmekte.

Sizde kendi sitenize bu renk kodu üretecini ekleyebilirsiniz.Tek yapmanız gereken verdiğim kodu sitenizin gadget kısmına eklemek veya bir sayfa açarak ayrı bir bölümde kullanıma sunmak.


<center>
<object border="0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="485" id="obj1" width="485">
<param name="movie" value="http://www.2createawebsite.com/build/color.swf"><param name="quality" value="High">
<embed src="http://www.2createawebsite.com/build/color.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="485" height="485" quality="High"></object>
</center>